D6 Kosení travních porostů – oblast I.


INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TERMÍN DODÁVKY:

08/2016 – 08/2019 

POPIS:

Předmětem dodávky je provádění ručního a strojního kosení travních porostů kolem dálnice D6 – oblast I. Zde provádíme strojní sekání v celkovém rozsahu 34ha a ruční sekání v celkovém rozsahu 60ha.

Sekání ve svahu

 

Sekání pod svodidly