Kuks-Granátové jablko – obnovy hospitální zahrady


INVESTOR:

Národní památkový ústav

TERMÍN DODÁVKY:

11/2013 – 02/2015 + následná péče

POPIS:

Během realizace obnovy Národní kulturní památky Hospitálu Kuks byla provedena rekonstrukce přilehlých zahrad, nádvoří a ostatních ploch. V rámci vegetačních úprav byla zajištěna rekonstrukce stávající vegetace, kácení určených dřevin nebo také údržba živého plotu, který v některých místech dosahoval výšky až 3,5m. Součástí projetu bylo také „navrácení“ bylinných záhonů, které zde původně existovaly. Záhony jsou tvořeny jako dřevěné truhlíky o rozměrech 1,5 x 6m. Celkem bylo zhotoveno a instalováno 144ks těchto záhonů, do kterých bylo postupně vysázeno více než 26.000ks navržených rostlin (kuchyňské byliny, léčivé byliny, trvalky, zelenina, letničky a jiné). Dále byla provedena rozsáhlá výsadba parkových a parterových trávníků a výsadba ovocných a alejových stromů.

Projekt získal zvláštní cenu Ministerstva kultury ČR a ocenění Stavba roku 2016 za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.

Obnova hospitálu Kuks získala Grand Prix 2017 prestižního ocenění Europa Nostra.

 

Bylinné záhony

 

 

Prořezávky vzrostlých stromů

 

Vysazené ovocné stromy