Obnova zeleně v parcích statutárního města Chomutova


INVESTOR:

Statutární město Chomutov

TERMÍN DODÁVKY:

08/2014 – 06/2017

POPIS:

Zeleň ve třech největších centrálních parcích města Chomutova vykazovala známky havarijního stavu a způsobovala nepřehlednost parku jako celku, proto byl nutný rozsáhlý arboristický zásah. Ve všech třech parcích došlo k ošetření stávající zeleně a k vykácení nebezpečných nebo zásadně poškozených dřevin. V rámci obnovy zde bylo provedeno zatravnění ploch o výměře 7.000m2, dále zde bylo vysázeno celkem 1.502 keřů a 100 vzrostlých stromů. V parku T.G.Masaryka byly navíc zhotoveny tři obloukové konstrukce na betonových obložených sloupcích pro popínavé rostliny. Tento prvek zajišťuje osovou souměrnost parku tak, aby směřovala k hlavní dominantě parku – bustě T.G. Masaryka.


Prořezávky poškozených stromů

 

Provádění výchovného řezu

 

Obloukové konstrukce pro popínavé rostliny