Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka


INVESTOR:

Česká republika – Ministerstvo financí

TERMÍN DODÁVKY:

09/2016 – 11/2016

POPIS:

Předmětem dodávky bylo provedení sadových úprav a zatravnění ploch na haldě Hrabůvka, jakožto dokončovacích prací při provádění zakázky vedoucí k zamezení termických procesů uvnitř tělesa odvalu, které vzniklo ukládáním hlušiny při dobývání uhlí z dolu Jeremenko a ukládáním hutních a stavebních odpadů. Před samotným zatravněním plochy o rozloze 153.075m2 probíhala kompletní příprava půdy včetně přihnojení průmyslovými hnojivy. V rámci nových výsadeb zde bylo vysázeno 269ks stromů o obvodu kmínku 14-16cm včetně zhotovení ochrany z kůlů, 3.710ks keřů a 115ks vodních rostlin.

 

Pohled na zájmovou plochu

 

Pohled na vysázené stromy