Údržba travních porostů v Ústeckém kraji


INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TERMÍN DODÁVKY:

07/2015 – 11/2017

POPIS:

Naše společnost provádí strojní a ruční sekání travních porostů a chemické ošetření odvodňovacích žlabů u dálnic a silnic v okresech Teplice, Litoměřice, Most, Louny a Chomutov. K zajištění této činnosti využíváme vysoce moderní vybavení, jako jsou soupravy John Deere nebo také dálkově řízené svahové sekačky SPIDER. Ve zmíněných okresech provádíme strojní kosení travních porostů v celkovém rozsahu 290ha, ruční kosení v rozsahu 86ha a chemické ošetření odvodňovacích žlabů v rozsahu 15ha.


Dálkově řízená sekačka SPIDER ILD02


Sekání dělících pásů