Efektivní údržba svahů

K předním hráčům v segmentu údržby travnatých ploch patří v České republice společnost H-REKULTIVACE, a. s.
Již dlouhé roky se specializuje kromě jiných činností na péči o zeleň podél silnic prvních tříd a sekání svahů okolo dálnic. Pro tyto účely si letos firma pořídila již druhý americký stroj Ventrac.