Kuks-Granátové jablko – obnovy hospitální zahrady


INVESTOR:

Národní památkový ústav

TERMÍN DODÁVKY:

11/2013 – 02/2015 + následná péče

POPIS:

Během realizace obnovy Národní kulturní památky Hospitálu Kuks byla provedena rekonstrukce přilehlých zahrad, nádvoří a ostatních ploch. V rámci vegetačních úprav byla zajištěna rekonstrukce stávající vegetace, kácení určených dřevin nebo také údržba živého plotu, který v některých místech dosahoval výšky až 3,5m. Součástí projetu bylo také „navrácení“ bylinných záhonů, které zde původně existovaly. Záhony jsou tvořeny jako dřevěné truhlíky o rozměrech 1,5 x 6m. Celkem bylo zhotoveno a instalováno 144ks těchto záhonů, do kterých bylo postupně vysázeno více než 26.000ks navržených rostlin (kuchyňské byliny, léčivé byliny, trvalky, zelenina, letničky a jiné). Dále byla provedena rozsáhlá výsadba parkových a parterových trávníků a výsadba ovocných a alejových stromů.

Projekt získal zvláštní cenu Ministerstva kultury ČR a ocenění Stavba roku 2016 za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.

Obnova hospitálu Kuks získala Grand Prix 2017 prestižního ocenění Europa Nostra.

Tento projekt byl počátkem roku 2019 oceněn prestižní cenou German Design Award 2019 Special Mention za obnovenou zahradu hospitálu. Zahrada je navržena kompletně nově jako adaptace dle barokních předloh, používá moderní technologie a má současné programové využití.
Zisk tohoto ocenění je velkým úspěchem i s ohledem na to, že do soutěže bylo nominováno 5.418 projektů z 63 zemí. Zahrada hospitálu KUKS byla jedna z celkově dvou celosvětově oceněných zahrad. Ostatní oceněné projekty byly z oblastí designu, mobilních aplikací, automobilového průmyslu a podobně.

Více o tomto ocenění lze najít pod odkazem https://www.german-design-award.com/en/the-winners/gallery/detail/24582-kuks-hospital-garden.html

Bylinné záhony

Prořezávky vzrostlých stromů

 

Vysazené ovocné stromy