Ročenka 2019

Společnost H-REKULTIVACE, a.s. se dlouhodobě podílí na zakázkách Severočeských dolů a.s..

Mino jiné společnost H-REKULTIVACE, a.s. prováděla výstavbu Mobilní protihlukové a protiprašné stěny z balíků slámy, kdy fotografie z průběhu prací byla prezentována také v Ročence DNT 2019, stejně tak fotografie aplikace nástřiku buničinou, která zabraňuje vznosu prachových částic.