ÚDRŽBA TRAVNÍCH POROSTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI


INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TERMÍN DODÁVKY:

07/2017 – 11/2022

POPIS:

Naše společnost provádí strojní a ruční sekání travních porostů a chemické ošetření odvodňovacích žlabů u dálnic silnic v okresech Teplice, Litoměřice, Most, Louny a Chomutov. K zajištění k této činnosti využíváme vysoce moderní vybavení, jako jsou soupravy John Deere nebo dálkově řízené svahové sekačky SPIDER. V okresech Litoměřice a Louny provádíme strojní kosení travních porostů v celkovém rozsahu 355ha, ruční kosení v rozsahu 122ha a chemické ošetření odvodňovacích žlabů v rozsahu 6ha. V okresech Teplice, Most a Chomutov provádíme strojní kosení travních porostů v celkovém rozsahu 360 ha, ruční kosení v rozsahu 219ha a chemické ošetření odvodňovacích žlabů v rozsahu 7ha.


Dálkově řízená sekačka SPIDER ILD02


Sekání dělících pásů