ROBOTIKA 4.0

Vyspělé země světa se již několik let zabývají nástupem 4. průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Průmysl a celá ekonomika prochází zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzikálních systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Globálně je tzv. 4. průmyslová revoluce nazývána termínem „Průmysl 4.0“.

Naše společnost H-REKULTIVACE, a.s. se ke změnám okolního prostředí postavila velmi aktivně. Investováním do široké základny robotického zařízení potvrzujeme, že naše místo je po boku nejmodernějších firem nejen v České Republice. V současné době vlastníme 6 dálkově ovládaných, robotických zařízení.

SPIDER ILD02 – SVAHOVÁ SEKAČKA (celkem 5ks)
Rádiově řízená sekačka SPIDER ILD02 je zcela univerzální stroj, který dokáže sekat, jak jemnou parkovou trávu, tak velmi hrubý ruderální porost, a to na rovině i ve svahu s náklonem až 55°.

ENERGREEN ROBOGREEN
RoboGREEN je rádiově ovládaný stroj s pásovým pohonem a speciálním systémem mazání motoru umožňující práci v extrémním svahu, bahnitém či jinak obtížně přístupném terénu. Zařízení umožňuje mulčovat náletové dřeviny do tloušťky až 7 cm ve svahu se sklonem do 55°.

ENERGREEN ROBOMAX (2ks)
Společnost H-REKULTIVACE, a.s. je v současné době 1. vlastníkem tohoto zařízení v České a Slovenské Republice. Jedná se o rádiově ovládaný stroj s pásovým pohonem a speciálním systémem mazání motoru umožňující práci v extrémním svahu, bahnitém či jinak obtížně přístupném terénu. Zařízení umožňuje mulčovat náletové dřeviny do tloušťky až 12 cm ve svahu se sklonem do 50°.

ENERGREEN ROBOPOWER
Největší rádiově řízený nosič nářadí a stroj od společnosti ENERGREEN, který umožní práci v nejextrémnějších podmínkách. Likviduje dřeviny do tloušťky až 20cm ve svazích se sklonem do 45°.

 

Tyto vysoce moderní stroje nám umožňují maximální zefektivnění prováděných prací. Díky správnému nasazení strojů dochází jednak k eliminaci chyb, které přináší lidský faktor, ale hlavně dochází k maximálnímu zrychlení a zkvalitnění dodávaných služeb.

V budoucnu společnost tímto způsobem zefektivní až 30% své činnosti.

 

VIDEO ROBOTIKA 4.0