Služby

Divize služby zajišťuje široké spektrum služeb, které vyžadují odborný přístup a profesní zkušenosti řídících pracovníků. Jedná se například o tyto činnosti:

 • • Komplexní celoroční komunální služby při údržbě měst a obcí
 • • Realizace a obnovy parků a lesoparků včetně výstavby pěších cest
  a instalace mobiliáře
 • • Realizace územních systému ekologické stability
 • • Realizace rizikových kácení dřevin dle zákona 349/2009 Sb. a speciálních
  arboristických zásahů
 • • Provádění odborných chemických postřiků dle zákona č. 199/2012 Sb.
 • • Realizace údržby ochranných pásem produktovodů, rozvoden a všech typů
  přenosových soustav

Moderní vybavení divize plně odpovídá náročným požadavkům ze strany investorů na vysokou kvalitu
prováděných služeb.

Významní obchodní partneři