Rekultivace

Divize rekultivace čerpá zkušenosti z dvaadvacetileté historie společnosti. Provádí souhrn činností, které zahlazují nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny, nejčastěji na území postiženém těžbou nerostných surovin, a to plně v souladu s Horním zákonem z roku 1991.

Odborné zkušenosti vedoucích pracovníků nám dávají možnost realizovat nejnáročnější projekty a splňovat nejnáročnější požadavky investorů v rámci celé České republiky.

Moderní technické vybavení divize plně využíváme při realizování lesnických, zemědělských a technických rekultivacích.

Jsme jediná společnost v České republice, která zajišťuje protiprašná opatření technologií
Bowie Iperial 1500.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Hydroosev a protiprašná opatření

Rekultivace
Rekultivace
Rekultivace

Významní obchodní partneři