Síť oblast Kladno – sekání silničních pozemků


INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TERMÍN DODÁVKY:

10/2015 – 09/2019

POPIS:

Předmětem dodávky je provádění ručního a strojního kosení travních porostů v okrese Kladno. Za použití nejmodernějšího vybavení zde provádíme strojní sekání v celkovém rozsahu 304ha a ruční sekání v celkovém rozsahu 26ha.

Seč podél komunikace

 

Signalizační vozík