KOSENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V PLZŇSKÉM KRAJI


INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TERMÍN DODÁVKY:

05/2019 – 05/2023 

POPIS:

Předmětem dodávky je provádění ručního a strojního kosení travních porostů na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR. Zde provádíme úpravu a seřezání keřů ve středně dělícím pásu v rozsahu 78ha, strojní sekání v celkovém rozsahu 551ha a ruční sekání v celkovém rozsahu 137ha. Veškeré práce a materiál je spojený s přípravou a provedením DIO.

Sekání ve svahu

Sekání pod svodidly