O společnosti

Historie společnosti začala v roce 1994, kdy jsem, jako fyzická osoba, začal získávat první zkušenosti v oboru lesnických rekultivací. Dvě vysloužilé Škody 1203, kosy, krumpáče a motyky byly první stavební kamínky. Z dnešního pohledu je to úsměvné, ale šlo především o velké odhodlání něco dokázat a především to DĚLAT JINAK. V roce 1998 vzniká společnost H-REKULTIVACE v.o.s. a s tím začíná i budování kvalitního týmu řídících pracovníků, o které se společnost může, jak se v budoucnu potvrdí, opřít po celou dobu trvání.

V souvislosti s nárůstem objemu zakázek dochází k rozvoji společnosti, o čemž vypovídají i ekonomické ukazatele. Díky těmto pozitivním změnám se zástupci společnosti rozhodli v roce 2006 transformovat ji z hlediska právní formy na akciovou společnost a ruku v ruce s touto změnou získat certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 pro předmět činností: „provádění technických a biologických rekultivací“, „komunální služby“, “ozeleňování a údržba silnic“. Z dnešního pohledu šlo o významný moment v historii společnosti, kdy jsme si společně začali uvědomovat neustále se měnící trh zakázek v našem oboru.

Koncem roku 2010 jsme rozšířili činnost společnosti o realizaci zemních prací. V souvislosti s tím dochází k výraznému investování do nových mechanizačních prostředků. V té době se společnost po provozní stránce dělí na 4 střediska: Ozeleňování a údržba silnic, Rekultivace, Komunální služby a Zemní práce. Dále jsme vybudovali vlastní servisní středisko, které zabezpečuje kompletní servis veškerého mechanizačního vybavení společnosti, čímž dochází k téměř absolutní servisní nezávislosti.

V roce 2011 jsme v celé společnosti zavedli dohledový systém GPS značky Nasec, který nám zásadně zvyšuje možnost lepšího využití mechanizačních prostředků vzhledem ke zvyšování potřeby jejich nasazení. V tomto roce společnost musí řešit zásadní rozhodnutí s ohledem na potřebu získání větší kapacity kancelářských, parkovacích, skladových a opravárenských prostorů. Ve stávajícím areálu jsou veškeré možnosti vyčerpány.

V roce 2012 pořizujeme a kompletně přestavujeme nový areál společnosti. Dispozice a možnosti, s tím spojené, se hned v dalším roce ukazují jako jedno z dalších chytrých řešení, které se společnost učinila zrealizovat. Společnost si může dovolit rozšířit tým řídících a administrativních pracovníků. Vybavit řízení společnosti novými softwary a zásadně zvýšit možnost počtu realizovaných zakázek. Z dnešního pohledu mohu zcela zodpovědně konstatovat, že tento krok nás zásadně posunul k možnosti „hrát 1. ligu“.

V letech 2013 až 2015 začínáme plně využívat změn ve struktuře řízení společnosti a realizujeme ve větším množství zakázky po celém území České republiky. Další markantní nárůst zakázek a neustálé zvyšování jejich složitosti nás ovšem přinutí k zásadnímu přehodnocení systému řízení společnosti.
Po provozní stránce dochází v roce 2016 k rozdělení společnosti na tři samostatné divize. Jak už historie lehce naznačila, jedná se o divize: REKULTIVACE, SILNICE a SLUŽBY. Nově byl vybrán větší počet řídících pracovníků s ohledem na maximální ekonomickou efektivitu zakázek.

Ze současnosti mi dovolte hlavně poděkovat mým nejbližším kolegům, kteří se mnou žijí tento příběh skoro od samého začátku a mají zásadní podíl na tom, kde se společnost H-REKULTIVACE, a.s., nachází dnes. Ne vždy to bylo jednoduché, a tím mám na mysli i svou osobu včetně mých velmi vysoko položených cílů, které by bez nich byly jen těžko dosažitelné. Nyní společnost stojí na pevných ekonomických základech, dlouhodobých obchodních vazbách, moderním technickém vybavení a zkušenostech velkého týmu kolegů odborníků.

Naše budoucnost bude vycházet z naší historie a z motta „DĚLÁME TO JINAK!“

MARCEL HOLEČEK
Ten co to už 22 let dělá jinak

Sídlo společnosti
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti