Ochranná opatření Březno – výstavba mobilních stěn


INVESTOR:

Revitrans, a.s.

TERMÍN DODÁVKY:

08/2018 – 12/2019

POPIS:

Jedná se o vybudování doplňkového opatření – mobilní protihlukové zábrany na cestě hluku z provozu lomu Libouš směrem k obci Březno. Mobilní protihlukové stěny jsou budovány z balených kulatých balíků slámy na korunách valů I a II. Před zahájením výstavby slámových stěn musela být zlikvidována stávající slámová stěna, která zde byla vystavena v roce 2015. K realizaci nových stěn bude celkem zpracováno a použito 11.300ks balíků slámy, které na sebe budou postupně pyramidálně pokládány tak, aby vznikla 7m vysoká protihluková zábrana na každém z ochranných valů.


Balení balíků slámy v místě realizace

Protihluková stěna v průběhu budování