OBLAST JIHOZÁPAD – KOSENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ


INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TERMÍN DODÁVKY:

07/2019 – 07/2023

POPIS:

Předmětem dodávky je provádění ručního a strojního kosení travních porostů na dálnicích a silnicích I. třídy.  Za použití nejmodernějšího vybavení zde provádíme strojní sekání v celkovém rozsahu 708ha  a ruční sekání v celkovém rozsahu 190ha.

Seč podél komunikace

Signalizační vozík