Střezovská rokle 2016-2024


INVESTOR:

Severočeské doly a.s.

TERMÍN DODÁVKY:

02/2016 – 12/2024

POPIS:

V rámci obnovy původního charakteru přírodní památky s názvem Střezovská rokle dochází k odstranění zejména geograficky nepůvodních dřevin, jako jsou modřín opadavý, borovice černá, borovice Banksova, borovice vejmutovka a trnovník akát. Po odstranění zhruba 3.500 ks dřevin bude probíhat chemické ošetřování proti výmladkům akátu, který jinak velmi úspěšně regeneruje. Pravidelným kosením třtiny křovištní a jiných agresivních druhů bude podpořen růst původních druhů travin a bylin, z nichž některé jsou na seznamu ohrožených druhů. V závěru dojde k vysázení domácích a stanovištně vhodných stromů, jimž bude poskytnuta patřičná pěstební péče.

Zakázka je pod dohledem odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje.

 


Letecký snímek Střezovské rokle

 

Pohled do špatně přístupného terénu

 

Rokle po částečném vykácení dřevin